Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *222.211,55
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S Stedfortræder
I alt vederlag *222.211,55

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.) 
Odense Byråd Medlem  *217.918,86 
Børn- og Ungeudvalget Medlem 
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S Stedfortræder
I alt vederlag *217.918,86

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2019

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.) 
Byrådsmedlem i Odense Kommune *213.881,58 
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S Stedfortræder
I alt vederlag *213.881,58

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2018

I egenskab af: Funktion:  Vederlag årligt (kr.) 
Byrådsmedlem i Odense Kommune *209.394,75 
Børn- og Ungeudvalget Medlem 
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Næstformand
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S Stedfortræder
I alt vederlag *209.394,75

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen