Spring til indhold

Regler for godtgørelser af udgifter

Læs her om reglerne for, hvornår politikerne kan få refunderet udgifter og få godtgørelser.

Telefon, IT og internet

Byrådets medlemmer får udleveret en smartphone, en bærbar PC, en tablet og en USB dongle til trådløst bredbånd. Desuden stilles en internetforbindelse på hjemmeadressen til rådighed (hjemmearbejdsplads).

Alt det udleverede IT-udstyr er kommunes ejendom.

 

Byrådets medlemmer får betalt abonnement for hjemmearbejdspladsen, som er 2.225 kr. om året pr. politiker.

 

Derudover får de betalt udgiften til den udleverede smartphone samt mobile bredbånd til tablet og PC. Disse udgifter kan ses under hver enkelt politikers individuelle udgifter.

 

Der kan i enkelte tilfælde være små variationer i beløbets størrelse imellem byrådspolitikere, alt efter hvilket udstyr de vælger i starten af byrådsperioden.

 

Odense Kommune dækker udgifter til et samlet forbrug for smartphone og mobilt bredbånd på max. kr. 13.000 årligt ekskl. moms til byrådets medlemmer, og max. kr. 20.000 ekskl. moms årligt til borgmester og rådmænd.

Beløbene er ekskl. udgifter til abonnement. Yderligere udgifter bliver opkrævet hos det enkelte byrådsmedlem.  Der vil ske indberetning til SKAT af værdien af fri telefon. 

Befordring i egen bil

Oversigten viser udgifterne til kørsel i egen bil inkl. evt. P-afgift og broafgift. Godtgørelsen er baseret på statens takster.

Befordring i Taxa

Oversigten viser udgifterne til medlemmets taxakørsel. Taxa kan som udgangspunkt kun bruges indenfor kommunegrænsen

Befordring med offentligt transportmiddel

 Byrådets medlemmer kan vælge at få udleveret et buskort til det regionale trafikselskab. Hvis et medlem ikke anvender egen bil ved kørsel uden for kommunegrænsen ydes der som udgangspunkt godtgørelse svarende til befordring med billigste offentlige transportmidler.

Avis og abonnementer

Der betales for et abonnement på Fyens Stiftstidende samt på tidsskrifterne "Danske Kommuner" og "Kommunen". Udgifterne til disse abonnementer betales som et helårsabonnement og fremgår derfor i den måned de betales.

Kurser

Oversigten indeholder alle udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser. M.h.t. reglerne for deltagelse i kurser henvises til Odense Kommunes kursusregulativ i afsnittet om regler.

 

Repræsentation ekskl. gaver. Repræsentation har til formål at øge kendskabet til og velvilligheden over for kommunen, herunder indgå aftaler, knytte forbindelser, der på kort og lang sigt er i kommunens interesse. Der er tale om udgifter til fx frokoster og middage med eksterne, hvor rådmand / borgmester er vært.

 

Gaver

Der er tale om udgifter til gaver i forbindelse med fx receptioner, runde fødselsdage, indvielser og lignende, der gives af borgmester / rådmand.

 

Find politikernes individuelle udgifter og godtgørelser her

Borgmesterforvaltningen