Spring til indhold

Mødedatoer 2010

.

By- og Kulturudvalget afholder møder i 2010 på følgende tirsdage kl. 8.15 i Salen, Odense Slot, indgang C:

19. januar (+ konference den 19. og 20. januar)
2. februar
16. februar

Vinterferie  

9. marts

Påskeferie 

13. april 
27. april
11. maj 
25. maj
15. juni 

Sommerferie

24. august 
7. september
21. september 
5. oktober (Aflyst)

Efterårsferie  

26. oktober
9. november 
23. november 
14. december (mødet starter kl. 16.00)

By- og Kulturforvaltningen