Spring til indhold

Mødedatoer 2010

.

By- og Kulturudvalget afholder møder i 2010 på følgende tirsdage kl. 8.15 i Salen, Odense Slot, indgang C:

19. januar (+ konference den 19. og 20. januar)

2. februar 16. februar

Vinterferie

9. marts

Påskeferie

13. april

27. april

11. maj

25. maj

15. juni

Sommerferie

24. august

7. september

21. september

5. oktober (Aflyst)

Efterårsferie

26. oktober

9. november

23. november

14. december (mødet starter kl. 16.00)

By- og Kulturforvaltningen