Spring til indhold

Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2016

Fraværsliste for 2016.

Årsag:

1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat
7) Samlet antal fraværsdage

 

Navn

Anders W. Berthelsen

     

Peter Rahbæk Juel

26/4, 22/11
2

Lars Havelund

16/8 15/3 2

Brian Dybro

8/11

1

Jane Jegind

16/8  1

Alex Ahrendtsen

1/3 1

Per Berga Rasmussen

15/3 1
Pernille Bendixen    8/11       20/9  2 

 

 


 

 

  

 

 

 

Datoen for fraværet angives

  

Alex Ahrendtsen er udtrådt af udvalget pr. 7/4 2016.

Pernille Bendixen er indtrådt i udvalget pr. 7/4 2016.By- og Kulturforvaltningen