Spring til indhold

Mødedatoer 2014

I 2014 holder Børn- og Ungeudvalget møder på følgende tirsdage kl. 8.30 i Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1.


28. januar
11. februar

Vinterferie

4. marts
1. april

Påskeferie

22. april
13. maj

3. juni
24. juni

Sommerferie

19. august

16. september
7. oktober

Efterårsferie

28. oktober
18. november

9. december (mødet starter kl. 14.00)

Børn- og Ungeforvaltningen