Spring til indhold

Tidligere sundhedsudvalg 2018-2021

Sundhedsudvalget 2018-2021 var et tværgående udvalg, der havde til formål at rådgive Økonomiudvalget og de stående udvalg om udvikling af den samlede og sammenhængende sundhedsopgave i Odense Kommune.

Om Sundhedsudvalget 2018-2021

I Odense Kommune har vi valgt at arbejde med sundhed i bred forstand på tværs af alle målgrupper og opgaver. Vi har et tværgående Sundhedsudvalg, der arbejder for, at sundhedsperspektivet altid er til stede til gavn for borgerne. Sundhed er ikke et mål i sig selv, men et middel til at understøtte de kerneydelser, kommunen tilbyder. Indsatserne på sundhedsområdet skal være med til at sikre, at borgeren i videst muligt omfang kan leve det liv, hun eller han selv ønsker. 

 

Sundhedsudvalget rådgiver Økonomiudvalget i alle sundhedsmæssige spørgsmål i Odense Kommune. Det indebærer opgaveløsning for fagforvaltninger indenfor blandt andet forebyggelse, genoptræning, rehabilitering, omsorg og pleje. Udvalgets politiske fokusområder er: Mental sundhed, Ulighed i sundhed og Tidlig opsporing. 

 

Udvalgets medlemmer består af de siddende rådmænd og -kvinder for Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget. Derudover udpeges fire byrådsmedlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af By- og Kulturudvalget.

 

 

Medlemmer af Sundhedsudvalget 2018-2021

Se desuden:

Dagsordner og referater for Sundhedsudvalget

Mødedatoer for Sundhedsudvalget

Fraværsliste for medlemmerne af Sundhedsudvalget


Fakta

Sundhedsudvalget er nedsat af Byrådet til at varetage specifikke opgaver på sundhedsområdet - et såkaldt §17, stk. 4 (Styrelsesloven.) Sundhedsudvalget betjenes af Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ældre- og Handicapforvaltningen