Spring til indhold

Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder i 2014

Fraværsliste for 2014.

Årsag:

1) Varetagelse af andet offentligt hverv
2) Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3) Sygdom
4) Graviditet / barsel
5) Ferie
6) Uoplyst / privat
7) Samlet antal fraværsdage
 Tabel over udvalgets fravær

Navn

1

2

3    

4   

5

6    

 
Anders W. Berthelsen
Peter Rahbæk Juel
Lars Havelund 19/8 11/2 2
Brian Dybro 23/9 1
Jane Jegind
Alex Ahrendtsen 24/6
25/11
4/3 3
Brian Skov Nielsen 20/5 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoen for fraværet angives


By- og Kulturforvaltningen