Spring til indhold

Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder 2007-2009

Se fravær.

Fravær møder i 2009

Navn Varetagelse af andet offentligt hverv  Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag Sygdom  Graviditet/ barsel Ferie Uoplyst årsag  Samlet antal fraværsdage 
Anker Boye              0
Thomas Funding     13/1          1
Tina Bue Jensen              0
Steen Møller    10/2          1
Poul Falck              0
Lars Chr. Lilleholt    13/1          1
Per Berga Rasmussen              0

 

Fravær møder i 2008

Navn Varetagelse af andet offentligt hverv Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag  Sygdom Graviditet/ barsel Ferie  Uoplyst årsag  Samlet antal fraværsdage 
Anker Boye              0
Thomas Funding 12/2 12/8        26/8 (privat)  3
Tina Bue Jensen  

22/4
20/5
10/9

         3
Steen Møller   12/2
18/11
         2
Poul Falck              0
Lars Chr. Lilleholt    6/5          1
Per Berga Rasmussen    20/5          1

  

Fravær ved møder i 2007

Navn Varetagelse af andet offentligt hverv Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag Sygdom Graviditet/ barsel Ferie  Uoplyst årsag  Samlet antal fraværsdage 
Anker Boye           22/5 1
Thomas Funding   28/8      

20/3
8/5
4/12

4
Tina Bue Jensen           6/3 1
Steen Møller

9/10
6/11

28/8     24/8   4
Poul Falck            
Lars Chr. Lilleholt   28/8       20/3
Per Berga Rasmussen           19/6 1

 

Datoen for fraværet angives.

 

Det bemærkes, at al fravær i perioden fra den 1/1 - 1/6 2007 er registreret under rubrikken "uoplyst årsag".

 

By- og Kulturforvaltningen