Spring til indhold

Medarbejdere med ordblindhed

Få afklaring på om dine medarbejdere er ordblinde eller har læse-, skrive eller regnevanskeligheder. Du kan få en screening af dine medarbejdere, og øge deres effektivitet gennem målrettet undervisning.

Et stort antal voksne danskere har vanskeligt ved at læse, skrive og regne. Dertil anslås, at ca. 8% af den danske befolkning er ordblinde. Du har mulighed for at løfte dine medarbejderes basale færdigheder, så de bliver mere effektive og ”klædt på” til at klare deres arbejdsopgaver.

 

Forløbet kan inddeles i to trin:

  • Screening: Alle dine medarbejdere får gennem en screening undersøgt deres basale kompetenceniveau.
  • Undervisning: Dine medarbejdere bliver tilbudt undervisning og hjælpemidler, hvis der er behov for opkvalificering af deres kompetencer.

 

Sådan kommer du i gang

Vil du gerne høre mere om hvordan et forløb kan se ud på din virksomhed, så kontakt:

  • Læse-, skrive- og regneambassadør Merete Jung-Jensen: merju@odense.dk eller
    tlf. 23 35 11 42.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen