Spring til indhold

Miljøbeskyttelsesloven - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

De angivne sagsbehandlingstider er under forudsætning af, at sagen er fuldt oplyst.

 

Område    Sagsbehandlingstid 
     
Miljøgodkendelse af virksomhed
  Fra sag til sag
     
Dispensation til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, før miljøgodkendelse er meddelt
  4 uger
     
Revurdering af miljøgodkendelse
  Fra sag til sag
     
Vurdering af anmeldelser jf. autoværksteds- og maskinværkstedsbekendtgørelserne   4 uger
     
Forhåndsvurdering ved etablering af ny ikke-liste-virksomhed
  4 uger
     
Import/eksport af farligt affald
  4 uger
     
Spildevandstilladelse til virksomheder, tilladelse til tilslutning til offentlig kloak
  12 uger
     
Udledningstilladelse til virksomheder m.m. med direkte udledning til recepient
  12 uger
     
Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand direkte til recepient
  12 uger
     
Tilslutningstilladelse 12 uger
     
 Nedsivningstilladelser til private    10 uger
     
 Tilladelse i forbindelse med forbedret spildevandsrensning i det åbne land    12 uger
     
Etablering af olietank (mindre end 6.000 l)
  2 uger
     
Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg
  4 uger
     
Accept/afslag af anmeldelse af genanvendelse af restprodukter
  4 uger
     
Tilladelse/afslag A-boringer    8 uger
     
Accept/afslag af undersøgelsesboringer (B-boringer)
  2 uger
     
§ 19 – genanvendelse af jord
  8 uger
 
Klima- og Miljøforvaltningen