Spring til indhold

Miljøbeskyttelsesloven - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

De angivne sagsbehandlingstider er under forudsætning af, at sagen er fuldt oplyst.

 

Område Sagsbehandlingstid 
Miljøgodkendelse af virksomhed
Fra sag til sag
Dispensation til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, før miljøgodkendelse er meddelt
4 uger
Revurdering af miljøgodkendelse
Fra sag til sag
Vurdering af anmeldelser jf. autoværksteds- og maskinværkstedsbekendtgørelserne 4 uger
Forhåndsvurdering ved etablering af ny ikke-liste-virksomhed
4 uger
Import/eksport af farligt affald
4 uger
Spildevandstilladelse til virksomheder, tilladelse til tilslutning til offentlig kloak
12 uger
Udledningstilladelse til virksomheder m.m. med direkte udledning til recepient
12 uger
Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand direkte til recepient
12 uger
Tilslutningstilladelse 12 uger
 Nedsivningstilladelser til private  10 uger
 Tilladelse i forbindelse med forbedret spildevandsrensning i det åbne land  12 uger
Etablering af olietank (mindre end 6.000 l)
2 uger
Ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg
4 uger
Accept/afslag af anmeldelse af genanvendelse af restprodukter
4 uger
Tilladelse/afslag A-boringer  8 uger
Accept/afslag af undersøgelsesboringer (B-boringer)
2 uger
§ 19 – genanvendelse af jord
8 uger
 
Klima- og Miljøforvaltningen