Spring til indhold

Jordforureningsloven - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

De angivne sagsbehandlingstider er under forudsætning af, at sagen er fuldt oplyst.

 

Område Sagsbehandlingstid 

§ 8-tilladelser

12 uger
Udkast til regionen skal være klar, inden 8 uger fra sagen er fuldt oplyst.             

Anmodning om erklæring af arealets forureningstilstand, jf. § 72 c

Ca. 8 uger
Kræver udtalelse fra regionen - der er ikke lovbestemt tidsgrænse for, hvor lang tid regionen kan bruge på udtalelsen.

 Flytning af forurenet jord

1 uge
Ved komplicerede sager op til 4 uger.

Klima- og Miljøforvaltningen