Spring til indhold

Jordforureningsloven - sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

De angivne sagsbehandlingstider er under forudsætning af, at sagen er fuldt oplyst.

 

Område   Sagsbehandlingstid 
     

§ 8-tilladelser

  12 uger
Udkast til regionen skal være klar, inden 8 uger fra sagen er fuldt oplyst.             
     

Anmodning om erklæring af arealets forureningstilstand, jf. § 72 c

 

Ca. 8 uger
Kræver udtalelse fra regionen - der er ikke lovbestemt tidsgrænse for, hvor lang tid regionen kan bruge på udtalelsen.

     
 Flytning af forurenet jord  

1 uge
Ved komplicerede sager op til 4 uger.

 

 

 

Klima- og Miljøforvaltningen