Spring til indhold

Sundhedsloven - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Sundhedsloven i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via din telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen. 

 

Område

  

§

     

Sagsbehandlingstid

      

Bemærkning

Forebyggende ergo- og fysioterapi:

  • Generel indsats
  • Individorienteret indsats for alle børn
  • Særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov
  120   1 dag til 5 uger    Der kan tages direkte telefonisk kontakt til ergo- eller fysioterapeuten tilknyttet barnets lokalområde. Der gives konsultativ rådgivning med det samme og skønnes yderligere indsats nødvendig aftales møde i løbet af få uger. Hvis det skønnes, at barnet har en omfattende problemstilling, bliver indsatsen sat i gang inden for 1 eller ganske få uger. 
             
Genoptræning.
Børn i alderen 0-18 år kan ligesom voksne modtage vederlagsfri genoptræning fra ergo-/fysioterapeut efter henvisning fra sygehus, der fremsender en genoptræningsplan.
  140    5 dage
  Kontakt til familien inden for 5 dage og indsats igangsættes inden for 14 dage. Jf. samarbejdsaftale med ÆHF i forhold til specifikke målgrupper inden for børn og unge.

Børn- og Ungeforvaltningen