Spring til indhold

Folkeskoleloven - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Folkeskoleloven i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via din telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen. 

 

Område

  

§

     

Sagsbehandlingstid

      

Bemærkning

Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, jf. § 3, stk. 2, til de i stk. 1 nævnte børn og unge. Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.
  20 stk. 2
  8 uger  

Specialpædagogisk Rådgivning PPR.
Ved årlig visitation indsendes indstilling fra skoleleder og forældre slut december. Der pågår visitation og svar udsendes til parterne uge 8 det næstfølgende år. Gældende for 2017.

 

      3 uger  

For visitationer udenfor hovedvisitation er sagsbehandlingstiden 3 uger.


For tilflyttere skal skoletilbuddet ligeledes være på plads indenfor 3 uger.
Sagsbehandlingstiden er afhængig af god dialog mellem parterne (fraflytningskommune og forældre) og kan derfor fraviges efter aftale (jf. UVM. Vejledning om god visitationspraksis. Okt. 2015).

             
Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten.
  34 stk. 2
  2 uger

 

Hvis barnet skal indskrives på en folkeskole er det skolelederen på distriktsskolen, som godkender forældre anmodning om at skolestarten udsættes.

 

             
Indskrivning til 0. klasse.
  36 stk. 3
  2 uger   Der ansøges digitalt i en afgrænset periode i november måned hvert år.
             
Løbende indskrive i skole ved tilflytning m.v.
  36 stk. 3
  2 uger   Henvendelse på distriktsskole.
             
Anke over afslag om optagelse på anden skole end distriktsskolen ifm. indskrivningen.
  36 stk. 3    4 uger   Afgørelse i sager sker ved Børn- og Ungeforvaltningen, Skoleafdelingen.
             
Ansøgning om tidlig skolestart.
  37   2 uger  

Afgørelsen i sager om tidlig skolestart på en folkeskole ligger hos skolelederen på distriktsskolen.

Afgørelsen i sager om tidlig skolestart på privat- og friskoler ligger hos Børn- og Ungeforvaltningen, Skoleafdelingen.

Børn- og Ungeforvaltningen