Spring til indhold

Bekendtgørelse om musikskoler - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Bekendtgørelse om musikskoler nr. 673 af 14/5-2013n i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via din telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen. 

 

Område 

  

§ 

     

Sagsbehandlingstid

      

Bemærkning

Optagelse i musikskolen.   1   Løbende
  Svar gives ved tilmelding / indskrivning i musikskolen.

Børn- og Ungeforvaltningen