Spring til indhold

Dagtilbudsloven - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Dagtilbudsloven i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via din telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen. 

 

Sekretariat for Dagtilbud.
Fysiske forhold skal besigtiges, og uddannelse og normering skal vurderes.

 

Område

  

§ 

     

Sagsbehandlingstid

      

Bemærkning 

Sprogforløb for sprogstimulering af børn.     11 stk. 3-5   2-4 uger   Ekstra Sprogstøtte.
Hvornår, der kan tilbyde forløb, afhænger af antal børn, der er indstiller samt den enkeltes sproglige profil. Der kan gå op til 4-6 uger før der tilbydes konsultativ vejledning til forældre og børnehus. Derfra skønnes det, om det er relevant med et sprogforløb i børnehuset.
             
Godkendelse som privatinstitution.
  19 stk. 5    8 uger
  Sekretariat for Dagtilbud.
Fysiske forhold skal besigtiges, og uddannelse og normering skal vurderes.
             
Økonomisk friplads i dagtilbud og SFO.
  43.1.2    4 uger    Forældrebetaling.

           
Behandlingsmæssig friplads.
  43.1.3
  10 uger    Børne- og Ungerådgivningen.
Der indhentes udtalelse fra institution/SFO m.m. samt økonomiske oplysninger fra familien.

           
Social pædagogisk friplads.
  43.1.4
  10 uger 
  Børne- og Ungerådgivningen.
Der indhentes udtalelse fra institution/SFO m.m. samt økonomiske oplysninger fra familien.

           
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (privat børnepasning).
  80   4 uger   Forældrebetaling.
             
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pasning af egne børn).
  86   4 uger   Forældrebetaling.

Børn- og Ungeforvaltningen