Spring til indhold

Dagtilbudsloven - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Dagtilbudsloven i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via din telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen. 

 

Sekretariat for Dagtilbud.
Fysiske forhold skal besigtiges, og uddannelse og normering skal vurderes.

 

Område

  

§ 

     

Sagsbehandlingstid

      

Bemærkning 

Visitation til hjælp og støtte i dagtilbuddet   4 stk. 2    2-4 måneder   

Sekretariat for dagtilbud

Visitationsudvalget visiterer børn med særlige behov til ressourcebørnehuse, til særlige indsatser eller støtte i dagtilbuddet. Visitationen foretages på baggrund af pædagog-, psykolog – og sundhedsfaglige vurderinger. Der kan forekomme ventetid på en ressourceplads eller en særlig indsats grundet periodevise kapacitetsudfordringer.

Der afholdes visitation 4 gange årligt.
             
Sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud.   11 stk. 2 og stk. 8   2 uger  

Sekretariat for dagtilbud.

Sprogpædagogen giver senest 2 uger efter sprogvurderingen en tilbagemelding til forældrene med forslag til at understøtte barnets sproglige udvikling.

Hvis barnet er tosproget og ikke er i et dagtilbud, gælder der dog særlige regler om omfanget af de sprogstimulerende aktiviteter.  

             
Godkendelse som privatinstitution.
  19 stk. 5    8 uger
 

Sekretariat for Dagtilbud.

Vurdering og godkendelse af: Børnetal, personalenormering, vedtægter, driftsgaranti, fysiske rammer m.fl.
             
Økonomisk friplads i dagtilbud og SFO.
  43.1.2.5   4 uger    Forældrebetaling.

           
Behandlingsmæssig friplads.
  43.1.3
  10 uger    Børn og Familierådgivningen.
Der indhentes udtalelse fra institution/SFO m.m. samt økonomiske oplysninger fra familien.

           
Social pædagogisk friplads.
  43.1.4
  10 uger 
  Børn og Familierådgivningen.
Der indhentes udtalelse fra institution/SFO m.m. samt økonomiske oplysninger fra familien.

           
Tilskud til forældre, der vælger privat pasningsordning.
  80   4 uger   Forældrebetaling.
             
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (pasning af egne børn).
  86   4 uger   Forældrebetaling.

Børn- og Ungeforvaltningen