Spring til indhold

Integration på arbejdspladsen

Integration sker bedst på arbejdspladsen. Alle virksomheder kan give plads og gøre en forskel.

For at vi i Odense Kommune skal lykkes med integrationsopgaven er det afgørende, at de odenseanske virksomheder lader nytilkomne flygtninge og familiesammenførte bidrage og blive en del af arbejdsmarkedet. 

 

Som virksomhed får man kvalificeret arbejdskraft, en mere mangfoldig medarbejdersammensætning og udviser socialt engagement. Samtidig får den nye medarbejder udviklet sit sprog og får mulighed for at lære mere om det danske samfund. Det kan på sigt give adgang til både nye idéer og en større kundekreds for virksomheden.

 

Når en virksomhed ansætter en flygtning eller familiesammenført

I et typisk forløb kombineres tilknytning til arbejdsmarkedet - i forskellige ansættelsesforhold - med danskuddannelse. På den måde får nyankomne flygtninge og familiesammenførte de bedste forudsætninger for at få fodfæste i en virksomhed.

Indsatsen og samarbejdet gælder flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og kan inddrage alle Odense Kommunes øvrige virksomhedsrettede tilbud tilpasset den enkelte og virksomhedens behov.

 

Kontakt Virksomhedsservice og hør mere om muligheden for at give plads til integrationsborgere i din virksomhed.

 

Integrationsgrunduddannelsen

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med mindre end 10 års ophold i Danmark

 

Fakta om IGU 

  • Uddannelsen tager 2 år og er målrettet flygtninge i alderen 18 til 40 år
  • Uddannelsen gennemføres som et lærlingeforløb, hvor eleven er tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed
  • I løbet af det 2-årige IGU-forløb kan eleven modtage op til 20 ugers relevant uddannelse. Under uddannelsesforløbet modtager IGU-eleven en uddannelsesydelse svarende til integrationsydelsen
  • I den resterende del af IGU-en modtager IGU-eleven elevløn fra sin arbejdsplads. Elevlønnen svarer til den overenskomstmæssige lærlingeløn   
  • Bonusordning til private virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinær ustøttet beskæftigelse i de første to år efter, de har fået opholdstilladelse i Danmark 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen