Spring til indhold

Integration på arbejdspladsen

Integration sker bedst på arbejdspladsen. Alle virksomheder kan give plads og gøre en forskel.

For at vi i Odense Kommune skal lykkes med integrationsopgaven er det afgørende, at de odenseanske virksomheder lader nytilkomne flygtninge og familiesammenførte bidrage og blive en del af arbejdsmarkedet. 

 

Som virksomhed får man kvalificeret arbejdskraft, en mere mangfoldig medarbejdersammensætning og udviser socialt engagement. Samtidig får den nye medarbejder udviklet sit sprog og får mulighed for at lære mere om det danske samfund. Det kan på sigt give adgang til både nye idéer og en større kundekreds for virksomheden.

 

Når en virksomhed ansætter integrationsborgere

I et typisk forløb kombineres tilknytning til arbejdsmarkedet - i forskellige ansættelsesforhold - med danskuddannelse. Indsatsen og samarbejdet gælder flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet og kan inddrage alle Odense Kommunes øvrige virksomhedsrettede tilbud tilpasset den enkelte og virksomhedens behov. 


Kontakt Virksomhedsservice og hør mere om muligheden for at give plads til integrationsborgere i din virksomhed.

 

IGU-ordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at videreføre og udvide den nuværende IGU-ordning i yderligere fire år, så den løber indtil 2028.

 

IGU-ordningen, som også hedder Integrationsgrunduddannelse, skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. 

Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte med op til 20 års ophold i Danmark.


 

Læs mere om muligheden for at oprette et IGU-forløb for en flygtning

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen