Spring til indhold

Odense Letbane Linje 2

50.000 mennesker pendler dagligt over Odenses kommunegrænse til uddannelse eller arbejde. Presset på infrastrukturen i Odense øges i de kommende år på grund af vækst og flere tilflyttere. Letbanen skal sikre, at borgere kan transporteres let og effektivt rundt i byen og, at virksomhederne kan tiltrække pendlere.

Letbanens Linje 2 Sønder Boulevard

 

Letbanens Linje 1 vil forløbe fra Tarup i nord via Odense Centrum og Nyt OUH til Hjallese Station. Linje 1 er finansieret, og arbejdet med at få linjen anlagt er i fuld gang. Det forventes at linje 1 kan sættes i drift i 2021. Du kan læse mere om letbanen her.

 

Det er vigtigt at være to træk foran i udviklingen, og derfor er kommunen også i gang med at undersøge letbanens linje 2.

 

Letbanens linje 2 vil binde flere dele af byen bedre sammen på en grøn og bæredygtig måde. Letbanen gennem Vollsmose bliver en del af et urbant strøg igennem bydelen og vil være med til at ændre områdets image og selvforståelse.

 

Undersøgelse

En letbaneudvidelse kræver en lang række forberedelser. Byrådet har besluttet at spare op til etablering og drift af linje 2.

 

En del af de opsparede midler, samt et bidrag fra Transport- og Boligministeriet, skal bruges til opdatering af Udredningsrapporten og udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingen. 

 

Når undersøgelserne er færdige - om ca. to år - kan byrådet, med den nye viden, tage endelig stilling til projektet, og beslutte strækningen fra Seden til Sukkerkogeriet eller hele strækningen fra Seden til Zoo.

 

Linje 2 vil blive 12,1 km lang, heraf 7,7 km nye spor.

 

Pris

Prisen er vurderet til 1,65 mia. kr.

 

Tid

Går alt efter planen, kan Linje 2 stå færdig omkring 2026.

 

Letbanens Linje 2 kort

 

 Borgmesterforvaltningen