Spring til indhold

Nyt OUH

​Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense universitetshospital.

Nyt OUH

 

Da regionerne blev dannet i 2007 fik de bl.a. ansvaret for sundhedsvæsenet med opgaven at optimere og modernisere det danske sundhedsvæsen og sygehusstruktur. 

I efteråret 2007 nedsatte regeringen et ekspertpanel, som led i en aftale med Danske Regioner. Panelets opgave var at vurdere de konkrete anlægsprojekter i regionernes fremtidige sygehusstruktur og afgive indstilling til regeringen om, hvorvidt de enkelte projekter opfylder de fastsatte målsætninger og principper for kvalitet, finansiering og øget produktivitet.

Regeringen udmøntede i perioden 2008-2010 i alt 41,4 milliarder kroner til sygehusbyggerier i form af foreløbige tilsagn på baggrund af indstillinger fra ekspertpanelet.
 

Den nye sygehusstruktur skal styrke kvaliteten i sygehusvæsenet og understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsen anbefalinger fra rapporten "Styrket akutberedskab - planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen". Det medfører bl.a. at regionerne samler behandlingerne på færre hospitaler for at øge den faglige kvalitet på de enkelte behandlingssteder og for at udnytte ressourcerne bedst muligt.

Nyt OUH har fået tilsagn om 6,3 mia. fra ekspertpanelet. Hertil kommer yderligere 0,6 mia. til en ny psykiatrisk afdeling, finansieret af Region Syddanmark som et OPP projekt.

 

Læs mere om Nyt OUH her

By- og Kulturforvaltningen