Spring til indhold

Husmandsskolen

Husmandsskolen blev bygget i 1907-1908.

I 1907 besluttede de fynske husmænd, at de ville bygge deres egen Husmandsskole. Selve skolen kom til at ligge i Odense med indkørsel til skolen i Paarup Kommune.

Da de fleste husmandsbørn kun fik råd til ét skoleophold i deres liv, var det for mange husmænd et ideal, at den nye skole skulle forene landbrugsskolens faglighed med højskolens muligheder for at oplyse om livs- og samfundsforhold.

Den 2. december 1908 blev skolen indviet.

Fyns Stifts Husmandsskole, 1919  Husmandsskolens elever, ca. 1912 

  

Hovedkvarter for Gestapo

I oktober 1943 var skolen blevet hovedkvarter for Gestapo. Tæt på krigens slutning blev skolen bombet af englændernes Royal Air Force (RAF).
Angrebet skete den 17. april 1945. Præcis klokken 16.12 gik bombardementet af skolen i gang.

 

Store civile tab


Det kostede ni civile danskere livet og sårede 20, da 12 af de 24 bomber, der blev kastet ved angrebet, desværre ramte det omkringliggende boligkvarter.
20 ejendomme på Husmandsskolens Allé og Østrupvej blev jævnet med jorden, og mere end 150 ejendomme blev beskadiget.

20 ejendomme blev jævnet med jorden  150 ejendomme blev beskadiget 

 

Husmandsskolen flytter


Efter krigen skulle skolen bygges op igen, men spørgsmålet blev hurtigt hvor? Resultatet blev, at skolen flyttede ud på Rugårdsvej, hvor man havde købt gården, Vrangsbæk.
Skolen blev bygget på hjørnet af Rugårdsvej og Paarupvej, og den stod færdig den 25. maj 1948.

Fusion med Tietgen Skolen


Siden 1963 er skolen blevet kaldt Nordisk Landboskole, men navnet blev først officielt godkendt i 1966. I 1999 blev skolen en del af Tietgen Skolen. 

Mindelunden

Tragedien er aldrig blevet glemt, og i 2005 blev der etableret en mindelund og rejst en mindesten. Det skete klokken 16.12 nøjagtigt 60 år efter angrebet på skolen. 

Mindestenen står ved indgangen til Willeruplund, og lunden ligger netop på det sted, hvor Husmandsskolen lå indtil den skæbnesvangre dag i 1945.


Informationstavle

En informationstavle ved stenen fortæller historien om Husmandsskolen som landbrugsskole, som hovedkvarter for Gestapo og om bombardementet.

Lokalforeninger og kommunen i samarbejde

Det er Paarupforeningen og Paarup Lokalhistoriske Arkiv, som har taget initiativ til at rejse mindestenen, og de to foreninger arrangerer hvert år den 17. april en højtidelighed med kransenedlæggelse ved stenen. Anlægget, hvor stenen står, er lavet i samarbejde med Odense Kommunes daværende Park- og Vejafdeling (i dag Park og Natur), som også står for pasningen.

Links

Du kan læse en længere udgave af ovenstående tekst om Husmandsskolen her

Paarup Lokalhistoriske Arkiv (her kan du også finde information om Paarupforeningen)

By- og Kulturforvaltningen