Spring til indhold

Svanedammens historie

Her kan du læse Svanedammens historie.

Vi ved ikke, hvornår navnet "Svanedammen" første gang bliver brugt. Men da det tidligere så vandrige område med mose og sump har tiltrukket et stort antal svaner, er stedet sandsynligvis i folkemunde blevet kaldt Svanedammen langt tilbage i tiden. Området har også været kendt som "Thranes mose", da det på et tidspunkt tilhørte gartneren Aage Thrane. En betegnelse, som blev brugt helt op i 1960´erne.

 

På kortudsnit fra 1930 ender gaden ved Hannebergparken

 

Fra grim ælling til smuk svane

Svanedammen mellem Kochsgade og Svanevej svarer fuldt ud til sit poetiske navn, i hvilket man fornemmer en næsten eventyragtig forbindelse til byens berømte digter. Det er nemlig på sin vis fortællingen om den grimme ælling, som måtte gå så grueligt meget igennem, før den udviklede sig til en smuk svane.

Odense Kommune fik arealet som en gave i 1941 af direktør Niels Andersen, Dansk Elektricitets Compagni A/S (D.E.C.) på betingelse af, at det blev anlagt som et grønt område.
Det var dengang stadig en blanding af grusgrav, sump og mose, som først måtte fyldes op, inden det kunne blive til en park.

Kommunen gik straks i gang med at køre fyld på og jævne områdets terræn.

Svanedammen skulle dog vise sig at blive et vanskeligt arbejde, da der flere steder var 14-15 meter ned til fast grund. 
Opfyldningen tog 12 år og krævede mere end 80.000 m3 jord for at tæmme den næsten bundløse og umættelige gamle mose.

Jorden ville have tårnet sig 10 meter i højden på arealet, hvis ikke den var sunket i dybet.

 

Da Kochsgade skred i svinget

 

I forbindelse med Kochsgades forlængelse havde man lagt vejen an hen over et hjørne af Svanedammens gyngende mosegrund, og det stod klart, at det ville være nødvendigt med en grundig renovering af denne del af Kochsgade, når den blev til offentlig vej. 

Undervejs skred gaden da også ud et par gange og skabte "koks i gaden". Faktisk endte hele den ene side af gaden på et tidspunkt ud i mosen. Et stykke ude i mosen dukkede Kochsgades ene halvdel dog op igen som en lille ø, og der ligger den såmænd endnu, som et bevis på at det kan gå grueligt galt, når mosens ånder rører på sig.

 

Svanedammen åbnes for publikum

I sommeren 1953 kunne kommunernes Forskønnelsesudvalg endelig åbne anlægget ved Svanedammen, som igennem så mange år havde været lukket land for kvarterets borgere.

Om en sø med en krans af siv bredte sig nu store græsplæner, hvor børn og unge frit kunne boltre sig. En ægte naturpark, frisk og frodig uden "slikkethed", som stadsgartneren udtrykte det i Fyens Stiftstidende.
Etableringen af kvarterparken kostede kun Odense Kommune godt 50.000 kr., da det meste af fyldet kom gratis fra de omkringliggende byggepladser.

By- og Kulturforvaltningen