Spring til indhold

Ansgars Kirke og Assistenskirkegård

Da Ansgars Kirke blev indviet i 1902 var det den nyeste kirke i Odense siden Middelalderen.

Ansgars Kirke

Da Ansgars Kirke blev indviet i 1902 var det den nyeste kirke i Odense siden Middelalderen. Den blev skilt ud fra Skt. Knuds Kirkesogn på grund af byens stærkt stigende indbyggertal som følge af industrialiseringen og dermed folkevandringen fra land til by fra 1880’erne og fremefter.

Ansgars Kirke er opført i romansk stil og er opkaldt efter Nordens første apostel, Ansgar (810-865), som kom til Danmark i 826 og indledte den første kristne mission i landet.

Kirkens arkitekt er Niels Jacobsen (1865-1935), som tilbød at tegne byggeriet uden vederlag.

Anlægget op mod kirken fik nyt ansigt

I efteråret 2010 stod en ny underjordisk sognegård på over 600 m² klar sydvest for kirken ud mod Ansgar Anlæg. For at bibeholde kirken som et fritliggende monument i parken blev den nye bygning gravet ned, og der blev etableret plænegræs på taget.

 

Her under græsarealet blev den nye underjordiske sognegård placeret.

 

Tilbygningen fra 1917 blev fjernet, så kirken igen står fritliggende.

 

Assistenskirkegården skal omlægges med tiden

Lige op til Ansgar Anlæg ligger Assistenskirkegården, som blev taget i brug i 1811. Den skulle afløse eller assistere de overbelagte kirkegårde inde i byen. Kirkegården havde barokhaven som grundidé, men samtidig elementer af den landskabelige have.

 

Det blev slotsgartner og kgl. haveinspektør Hans von Müller (1743-1816), der tegnede første del af kirkegården på 6 ha, der dækkede behovet helt frem til 1860. Derefter er der sket udvidelse 11 gange, hvilket har ført til det nuværende anlæg på 32 ha.

Assistenskirkegården er et af de smukkeste og historisk mest interessante rekreative områder i Odense, og her har flere af byens mest markante skikkelser fundet deres sidste hvilested, blandt andre Chr. Dæhnfeldt og Gustav Lotze.

Her kan du fx se det smukke gravmæle 

med de slanke, svajende kvindeskikkelser, der er sat over apoteker Lotze. Gravmælet er lavet af billedhuggeren Aksel Hansen (1853-1933) 

 

Op mod 90 procent af begravelserne på kirkegården er i dag urnebegravelser, og det betyder, at kirkegården med årene er blevet alt for stor. Derfor har en projektgruppe under Odense Kommune foreslået, at en del af arealet over tid skal omdannes til park, hvor der både bliver mulighed for aktiviteter og fordybelse. Dette skal foregå, uden at den fredfyldte kirkegårdsstemning forstyrres.

 

Store områder af kirkegården har allerede i dag et parklignende udtryk. 

 

Et grønt område med meget få gravsteder, som afslører, at vi er på Assistenskirkegården.

 

De eksisterende grave vil ikke blive berørt, men når gravstederne udløber, vil et større areal gradvist blive frigjort til park. Derfor vil omlægningen strække sig helt frem til 2050.

By- og Kulturforvaltningen