Spring til indhold

Ildsjæleprisen 2007

Ildsjæleprisen blev uddelt første gang i 2007. Vinderen blev foreningen Havebæks Venner.

Rådmand Søren Thorsager overrakte prisen til formand Anne Mette Børsting. Begrundelsen for at det blev Havebæks Venner som modtog prisen var bl.a., at Havebæks Venner opfylder flere af kriterierne for tildeling af prisen.

Ved udvælgelsen er der særligt lagt vægt på, at foreningen er med til at øge engagementet og virkelysten for individer/foreninger, synliggøre kvaliteten/værdierne ved det frivillige sociale arbejde og forbedre livskvaliteten og trivslen for en gruppe mennesker i særlige vanskelige kår.

Havebæks Venner er en stor forening med mange frivillige og mange forskellige aktiviteter. Foreningens indsats er utrættelig – ligeså er opfindsomhed i fortsat at tilpasse tilbuddene til beboerne.

Foreningen er også en rollemodel for andre plejecentres venneforeninger, idet de tager ud på andre plejecentre og hjælper med oprettelse af venneforeninger der.

Der var indsendt 18 indstillinger til prisen.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen