Spring til indhold

Kriterier og præmier for Ildsjælepriserne

Læs mere om hvordan I som forening kan vinde en af de fem Ildsjælepriser - og hvilke præmier, der er på højkant

Kriterier for de fem Ildsjælepriser

Ildsjælepriserne hylder hver især forskellige aspekter af det frivillige sociale arbejde. Fælles er, at de er en hyldest til de mange frivillige ildsjæle, der gør en forskel for nogle af Odense mest socialt udsatte og sårbare mennesker. 

 

ILDSJÆLEPRISEN (HOVEDPRISEN)

Hvem kan vinde? En frivillig social forening eller organisation, som i særlig grad har medvirket til et eller flere af følgende punkter: 

 • Styrket livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker i særligt vanskelige kår.
 • Skabt opmærksomhed omkring en ellers overset problematik.
 • Synliggjort kvaliteten og værdien ved frivilligt socialt arbejde.
 • Iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige.
 • Fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden.
 • Skabt grokraft for fællesskaber og modvirket ensomhed
 • Øget engagement og virkelyst for individer, foreninger og/eller organisationer.

Præmie: Vinderen modtager en Ildsjælestatuette udført af kunstner Jens Galschiøt.

 

KICKSTARTEREN: IVÆRKSÆTTERÅND OG NYE TILTAG

Hvem kan vinde?  En frivillig social forening eller organisation, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Har iværksat en ny forening eller et nyt tiltag i Odense, der på nyskabende vis løser udfordringer for en socialt udsat eller særligt sårbar målgruppe.
 • Har iværksat en ny forening eller et nyt tiltag, som favner en ellers overset målgruppe, der er socialt udsat eller særligt sårbar

Præmie: Kickstarterens statuette er lavet af Odense Værkstederne.

 

DEN BÆREDYGTIGE: INTELLIGENT OG BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF RESSOURCER

Hvem kan vinde? En frivillig social forening eller organisation, der har formået at koble sin indsats med en intelligent og bæredygtig udnyttelse af økonomiske, miljømæssige og/eller menneskelige ressourcer. Det kan fx være:

 • Alternative fundraising-strategier.  

 • Bevidst anvendelse af genbrug, naturmaterialer el.lign.

 • Indsatser hvor ’brugernes’ ressourcer sættes i spil i opgaveløsningen.

 • Langsynede løsninger – fx når brugere senere selv bliver frivillige.

 • Aktivt arbejde med FN’s verdensmål

Præmie: Den Bæredygtiges statuette er lavet af Odense Værkstederne.

 

HOLDSPILLEREN: KONSTRUKTIVE SAMARBEJDER

Hvem kan vinde? En eller flere frivillige sociale foreninger eller private virksomheder for et konstruktivt samarbejde, der har gjort forskel for en socialt udsat eller sårbar målgruppe. Det kan fx være:

 • Et samarbejde mellem en eller flere frivillige sociale foreninger, virksomheder og/eller kommune.
 • En indsats som har formået at bygge bro mellem civilsamfundsaktører, virksomheder og/eller kommune.

Præmie: Holdspillerens statuette er lavet af Odense Værkstederne.


STJERNEN: EN PERSONLIG ÆRESPRIS

Hvem kan vinde? En frivillig person, der har bidraget med en ekstraordinær og vedholdende frivillig social indsats i Odense.
  
Præmie: Vinderpersonen modtager fribilletter til nogle af byens kultur- og sportsoplevelser. Stjernens statuette er lavet af Odense Værkstederne.

 

Læs mere om hvordan vinderne af de fem ildsjælepriser findes og hyldes

Borgmesterforvaltningen