Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål til Giv et tip

Her på siden kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Hvad kan du tippe  om?

Du kan sende os tip om problemer, som du lige umiddelbart ser på din vej i gaderummet, på vejen eller i det grønne. Det kan være ødelagte skilte, defekt gadebelysning, el-løbehjul eller overfyldte skraldespande.

 

Du får ikke svar på dit tip.

 

Hvis du ser noget, der er meget farligt for færdslen i byen, skal du kontakte os på 66 13 13 72. 

 

Hvordan bruger jeg Giv et tip?

Du kan tippe på både din telefon og her på siden. Det er meget nemt at bruge systemet. Her finder du vejledninger til at bruge Giv et tip.

 

Hvad sker der med mit tip, når jeg har sendt det ind?

Når du har sendt dit tip til os, kommer det direkte til den rette medarbejder inden for det pågældende område. Tippet bliver registreret, og vi lægger det ind i listen med opgaver.

Hvis du har indgivet tippet fra din telefon, vil du kunne følge det i app’en.

 

Hvis du har givet os et tip via www.odense.dk/givettip, får du en mail med et link, du kan følge sagen på. Gem mailen og linket.

 

Du får ikke yderligere svar fra Giv et tip.

 

Hvad betyder Uafklaret, Accepteret, Afvist og Afsluttet?

Du kan følge dit tip enten på din app, på kortet på Giv et tip på hjemmesiden eller via det link, du modtog i en mail, da du tippede os på hjemmesiden. Efterhånden som dit tip behandles, kan det få forskellige former for status:

  • accepteret
  • uafklaret
  • afsluttet
  • afvist

Fælles for alle tip er, at vi ikke er i dialog med dig om tippet. Når du har sendt dit tip, kontakter vi dig ikke efterfølgende.

Accepteret

Betyder, at vi har modtaget dit tip og vurderet, at det er vores ansvar. Vi lægger det i rækken af de øvrige tip, der løbende kommer ind. Tippet prioriteres, så vi tager hånd om de væsentligste først. Nogle gange puljer vi tip i et område over tid, før vi rykker ud og ordner dem på en gang.

Uafklaret

Betyder, at vi nogle gange er i tvivl om, om tippet hører under Odense Kommune. I mange tilfælde kan vi sende det videre. Hvis du har tippet os, men sat markøren forkert (fx i din egen stue), så vil du også modtage en besked om, at vi skal afklare tippet, før vi kan gøre noget.

Afsluttet

Betyder ikke, at sagen er afsluttet. Det betyder i det fleste tilfælde, at vi har sendt det videre til en entreprenør eller en anden afdeling i kommunen, som skal løse problemet. Det kan være, at entreprenøren puljer nogle af tippene, som han løbende får, før han udfører det. Derfor kan du opleve, at der står ”afsluttet”, hvis du følger med i tippet, selvom du ikke kan se, at problemet er løst. Men bare rolig – der er taget hånd om det.

Afvist

Betyder, at vi har vurderet tippet og ikke gør noget ved det. Det er enten, fordi problemet ikke hører under Odense Kommunes ansvar, at vi ikke gør noget ved tippet nu, eller at tippet er på privat grund.

 

Hvorfor sker der ikke noget med mit tip – der er stadig problemer?

Vi vurderer hurtigst muligt alle tip, der kommer ind. Nogle gange samler vi tippene sammen, hvis det giver mening for et område, så vi kan udføre det hele på en gang. Følg med i telefon eller via linket for at se status på opgaven.

 

Jeg har givet et tip, men jeg kan ikke se, at det er registreret. Hvad går galt?

Tjek, om du har placeret markøren korrekt og indsendt tip til os. Hvis du har sendt tippet ind, får du en kvittering fra os.

 

Hvorfor kan jeg ikke følge status på min henvendelse?

Dit tip vedrører måske en statsvej, en privat fællesvej eller et område, som Odense Kommune ikke har vedligeholdelsespligten med.  

Hvis det er en anden aktør, som går videre med opgaven, vil du ikke kunne følge dit tip i Odense Kommunes app.
 
Vi forsøger i videst mulig omfang at sende tip videre, som ikke vedrører Odense Kommune. I nogle tilfælde skal du dog selv gå videre med tippet, og vil vi forsøge at give dig en kontakt i din kvittering for henvendelsen.

 

Hvilke områder kan jeg ikke tippe om?

Odense Kommune dækker et stort areal, men vi har ikke altid vedligeholdelsespligten. Dette gælder områder, der ikke er kommunale, private veje og private fællesveje, statsveje osv. Vi forsøger at sende dig videre til de rette i den kvittering, du får med dit tip.


Du skal dog altid henvende dig til Odense Kommune, hvis du vurderer, at det, du tipper om, er farligt for trafikken. Du kontakter os på telefon 66 13 13 72.

 

Regler og retningslinjer for Giv et tip

Når du benytter Giv et tip, accepterer og forpligter du dig samtidig til at følge de gældende brugerbetingelser for sitet. Brugerbetingelserne kan ændres uden varsel, og det er alene dit ansvar, at du holder dig orienteret om de gældende brugerbetingelser.

 

Indhold på og brugen af Giv et tip

Når du vedlægger fotodokumentation for tippet, er det udelukkende dit ansvar, at det materiale, du vedlægger, er i overensstemmelse med gældende lovgivning - herunder lovgivningen om ophavsret/patent, varemærkelovgivningen samt straffelovens regler om personkrænkelser, dokumentfalsk, injurier etc.
Det betyder:
at du skal overholde gældende lovgivning
at du skal efterleve alle de regler, herunder ændringer af brugerbetingelserne, som Giv et tip måtte udstede

Opdager du indhold på sitet, som du vurderer ikke er i overensstemmelse med oplyste brugerbetingelser, bedes du kontakte os på doa.bkf@odense.dk.
 
Hvis indhold på sitet er anstødeligt, skadeligt eller direkte ulovligt, vil det blive fjernet uden yderligere varsel, så snart Giv et tip er blevet opmærksom på det. I den forbindelse forbeholder Giv et tip sig også retten til uden yderligere varsel at fjerne indhold fra siden, hvis vi efter henvendelse fra tredjemand erfarer, at tredjemands rettigheder er krænket som følge af indhold lagt på Giv et tip.

 

Ansvar for data

Den tekniske drift af Giv et tip foretages af en ekstern virksomhed, som for Giv et tip forvalter de data, som Giv et tip er ansvarlig for.

Når du benytter Giv et tip, accepterer du samtidig, at de data, du selv er ansvarlig for, ligeledes forvaltes af den eksterne virksomhed.

Vær her opmærksom på, at virksomheden, der forestår den tekniske drift, udelukkende handler efter anvisning fra Giv et tip.

Denne virksomhed har etableret sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Giv et tip bestræber sig på at sikre en stabil drift, men garanterer ikke for det. Hvis du er ude for tab af data i forbindelse med driftsproblemer eller andre forhold, er Giv et tip ikke erstatningsansvarlig over for dig, ligesom Giv et tip i videst mulig udstrækning fraskriver sig ethvert ansvar over for dig ved din brug af sitet.

 

Rettigheder 

Odense Kommune har alle rettigheder til Giv et tip. Når du benytter Giv et tip, opnår du som bruger udelukkende en non-eksklusiv brugsret til sitets tekniske platform.

Ved benyttelse af Giv et tip overdrager du samtidig alle rettigheder til at videreudnytte evt. vedlagte fotos til kommunen, herunder at gøre dem tilgængelige for offentligheden.


 

Håndtering af personoplysninger

Vi behandler personlige oplysninger om dig - læs mere her om hvorfor og hvordan:

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune behandler oplysninger om dig. I den forbindelse skal vi oplyse dig følgende:

Kontaktoplysninger

Odense Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Odense Kommune
Flakhaven 2
5000 Odense C
Telefon: 66 13 13 72
odense@odense.dk

Har du spørgsmål til behandlingen, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Mail: dpo-kontakt@odense.dk 
Telefon: 21519738
Adresse: Odense Kommune, IT og Digitalisering, Egeparken 2A, 7., 5240 Odense NØ, att.: DPO

 

Formål og lovgrundlag for behandlingen:

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere en god kommunal service og ydelse. Dette gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere. 

Grundlaget for vores behandling er det myndighedsområde, der er pålagt By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, bl.a. plan- og miljølovgivningen, forvaltningsloven, folkeoplysningsloven, borgerservicecenterloven m.v. 

Desuden foretages behandlingen med grundlag i persondataforordningens art. 6, stk. 1 og art. 7, stk. 1 og databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 og § 7, stk. 1.

Hvilke oplysninger og til hvem:

Vi registrerer som udgangspunkt almindelige personoplysninger, f.eks. navn og adresse, telefonnummer, mail, cpr-nummer m.v. 

Alle ansatte i Odense Kommune har tavshedspligt.

I nogle tilfælde vil dine oplysninger blive videregivet til tredjemand f.eks. entreprenører. Tredjemand håndterer personoplysninger efter samme retningslinjer som Odense Kommune. 

Dine oplysninger kan desuden blive delt til tredjeperson ved aktindsigter efter offentlighedsloven.

Hvor henter vi oplysninger om dig:

Vi behandler kun de oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med, at du benytter Giv et tip.

Dine oplysninger vil blive gemt så længe det er nødvendigt for at løse vores myndighedsopgaver, og i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for opbevaring af dine oplysninger jf. arkivloven. 

Dine personoplysninger overføres ikke til et land uden for EU/EØS

Du vil få mere præcise oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra de enkelte fagområder i forvaltningen, som du er i kontakt med.

Dine rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig. Du kan i sjældne tilfælde få slettet oplysninger om dig. Sletningen er begrænset af, at offentlige myndigheder er underlagt regler, der medfører, at oplysningerne ikke kan slettes, f.eks. notatpligt, arkivloven, journaliseringspligt m.v. Endelig har du i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af din oplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Indsigelsesadgang

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen. Din indsigelse kan du rette til:

Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen
Nørregade 36-38
5000 Odense C
bkf@odense.dk

Vi vil herefter tage stilling til, om din indsigelse er berettiget.

Klagevejledning

Kan vi ikke imødekomme din indsigelse, eller er du utilfreds med kommunens besvarelse af din indsigelse, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33193200
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

By- og Kulturforvaltningen