Spring til indhold

Kontaktperson til unge mellem 15-22 år

I Kontaktperson og Bostøtte for unge arbejder vi med unge fra 15 år, som har et særligt behov for støtte efter barnets lov.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan søge om en kontaktperson?

Målgruppen for kontaktpersoner er børn og unge i alderen 15-17 år (18-22 år ved ungestøtte) og familier, som har et særligt behov for støtte efter barnets lov.

I særlige tilfælde er målgruppen børn/unge mellem 0-22 år, der visiteres fra CFU Familierådgivningen.

 

Hvad kan en kontaktperson hjælpe med?

Når du får en kontaktperson, skal I sammen finde ud af, hvordan du får lige nøjagtig den hjælp, som du har brug for, så du kan blive klar til at leve et selvstændigt voksenliv. Det kan være alt fra en begrænset støttefunktion i forhold til fx skolegang til en mere omfattende vejledning og støtte i forhold til din livssituation.

Det er Ungerådgivningen, der vurderer, om du har behov for en kontaktperson. Det sker ud fra en konkret vurdering af dine individuelle behov. Ungerådgivningen vejleder om muligheder for støtte, herunder både kommunale og frivillige tilbud – og vi sikrer et koordineret forløb i samarbejde med dig.

 

Vær opmærksom på, at: 

  • Målgruppen for kontaktperson til unge ophører ved det fyldte 18. år, jf. barnets lov § 32, stk.1, nr. 3
  • Målgruppen for ungestøtte ophører ved det fyldte 23. år, jf. barnets lov § 113.

 

Ung mellem 15-17 år

Hvis du er mellem 15 og 17 år, og har brug for at snakke med en omkring dig selv eller en anden, du er bekymret for, så kan du kontakte Odense Kommune og bede om at komme i kontakt med Ungerådgivningen. 

 

Ringer du med en bekymring eller sender en underretning, vil denne blive modtaget af vores Vagt- og Visitationsteam, som sidder klar til en snak med dig som ung, forældre, pårørende eller udefrakommende.

 

Efter en opringning eller underretning vil familien som udgangspunkt blive indkaldt til en samtale, hvor vi kan høre lidt mere om udfordringerne og hjælpe dig/jer bedst muligt videre. Nogle gange indkalder vi jer samlet som familie, andre gange tager vi en snak med den unge alene og forældrene alene. Dette aftaler vi med jer som familie. Vi vejleder også om muligheder for støtte, herunder både kommunale og frivillige tilbud.

 

Ung mellem 18 og 22 år - ungestøtte

Bor du i Odense Kommune og er du mellem 18 og 22 år, så kan du kontakte Ungerådgivningen, hvis du har haft kontaktperson op til dit 18. år eller du har været anbragt op til dit 18. år og har fået bevilliget ungestøtte.

Når du har haft kontaktperson eller været anbragt op til det 18. år, og har fået bevilliget ungestøtte, er du velkommen til at søge om, at din ungestøtte skal iværksættes igen. Du kan søge om at få din ungestøtte genoptaget til og med dit 22. år. Genoptagelse af ungestøtte betyder, at vi bl.a. kan tilbyde dig en kontaktperson, som kan hjælpe dig med at få et overblik over din hverdag og hjælpe dig godt henimod et selvstændigt og selvforsørgende voksenliv.

 

Når Ungerådgivningen modtager din henvendelse, vil vi vurdere på den rette støtte for dig. Det kan være ungestøtte, men det kan også være, at vi vurderer, at du er bedre hjulpet i vores voksenafsnit som fx kan tilbyde bostøtte eller holdforløb. Vi vejleder også om muligheder for støtte, herunder både kommunale og frivillige tilbud.

 

Vi har alle et ansvar overfor børn og unge, der udsættes for omsorgssvigt

Du har som borger pligt til at kontakte de sociale myndigheder, hvis du får kendskab til omsorgssvigt af et barn eller en ung under 18 år. Du er også som ung under 18 år velkommen til at kontakte os, hvis du ikke trives. Der kan fx være tale om mistrivsel, nedværdigende behandling, vold eller at et barn eller en ung lever under forhold, som bringer dets sundhed eller udvikling i fare. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen