Spring til indhold

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan ansøge om at brevstemme i eget hjem. Brevstemmeafgivning i eget hjem finder sted den 4. juni 2024.

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem kan ske enten telefonisk til Folkeregisteret på telefon 66 13 13 72 eller via ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal indleveres/sendes til:
Borgerservice, Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C.
Du kan også sende ansøgningen med Digital Post til Borgerservice, Folkeregistret.

Du kan tidligst ansøge om at brevstemme i eget hjem fra og med søndag den 12. maj 2024. Borgerservice skal senest modtage ansøgningen onsdag den 29. maj 2024 kl. 10.

Hvornår kan du brevstemme i eget hjem? 

Brevstemmeafgivning i eget hjem i Odense Kommune finder sted tirsdag den 4. juni 2024. Du vil modtage telefonisk besked om, på hvilket tidspunkt af dagen brevstemmeafgivningen vil foregå. Husk derfor at oplyse telefonnummer i forbindelse med ansøgningen. 

Vær opmærksom på, at eventuelt ønske om en anden dag eller et bestemt tidspunkt ikke kan imødekommes.

Får du hjælp i hjemmet?

Hvis du modtager hjælp i hjemmet, bliver ansøgningsskemaet udleveret i den forbindelse.

Borgmesterforvaltningen