Spring til indhold

Fælles udgifter - studieture, seminarer, konferencer

Her kan du læse om politikernes fælles udgifter fordelt på forvaltninger.

Se fælles udgifter for de syv forvaltninger:

Udgifterne til arrangementer for politikerne er delt op i følgende 4 grupper:  

 • Eksterne arrangementer som konferencer, seminarer, årsmøder, kongresser.
 • Interne arrangementer som kommunens egne arrangementer for byrådspolitikere, der overstiger en samlet udgift på 10.000 kr.
 • Udlandsrejser.
 • Venskabsbysamarbejde.

Oversigten viser arrangementstype, deltagere, tidspunkt og udgifter.

 

Økonomiudvalget behandlede den 29/9 2010 en sag om ”revurdering af administrationsgrundlaget for politiske møder, udvalgsrejser, repræsentation mv.”

 

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 29/9 2010 bl.a. følgende principper for valg af konferencested og forplejning på seminarer, kurser mv.:


”Med baggrund i drøftelsen på gruppeformandsmødet den 14/4 2010 anbefales det, at følgende principper bl.a. bliver lagt til grund for valg af konferencested:

 • Odense Kommune skal have indkøbsaftale med stedet.
 • Prisen. Vi indhenter overslagspriser fra forskellige konferencesteder.
 • Faciliteter på stedet.
 • Relativ hurtig og nem adgang til stedet. 

Forplejning på seminarer og kurser for byrådsmedlemmerne skal være på et rimeligt niveau i forhold til anvendelsen af offentlige midler."

 

Følgende indgår i den samlede udgift afhængig af arrangementets karakter:

 • Transport 
 • Overnatning 
 • Forplejning 
 • Øvrige udgifter

 

Beløbene angives inklusive moms.

Oplysningerne bliver lagt på hjemmesiden hurtigst muligt og senest 2 måneder efter, rejsen er foretaget. Der kan forekomme enkelte undtagelser eksempelvis ved afventende fakturering.

Borgmesterforvaltningen