Spring til indhold

Byrådsmedlemmernes individuelle udgifter 

Find aktuelle oplysninger om byrådsmedlemmernes individuelle udgifter og godtgørelser fra 2018 - 2021. Udgifterne opgøres her på siden hver måned. 

Medlemmerne af Odense Byråd får betalt en række udgifter i forbindelse med deres hverv som byrådsmedlemmer. På denne side kan du se de udgifter, medlemmer af byrådet har haft på de nævnte områder. Udgifter til rejser m.v. fremgår ikke af denne oversigt, men af en særskilt oversigt for fælles udgifter.

De individuelle politikeres udgifter og godtgørelser offentliggøres månedsvis. Oplysningerne opdateres førstkommende hverdag efter den 10. hver måned. Eks.: Udgifter for januar vil blive offentliggjort den første hverdag efter den 10. februar.

De offentliggjorte udgifter vil være incl. moms.

OBS: Under Peter Rahbæk Juels udgifter til repræsentation excl. gaver i 2018 er der sket en fejlopkrævning på 9.542 kr. i december. Det korrekte beløb for december er derfor 14.126 kr og ikke 23.668 kr.

 

2021 - Maria Brumvig

jan - jun

Udgifter jan. feb. mar. apr. maj. jun.
Aviser og abonnementer 2.211 3.729
Befordring i egen bil
Befordring i Taxa
Befordring med offentligt transportmiddel
Gaver
Kurser
Mobilt bredbånd 249
Repræsentation excl. gaver
Telefon 330

jul - dec

Udgifter jul. aug. sep. okt. nov. dec.
Aviser og abonnementer 2.363
Befordring i egen bil
Befordring i Taxa
Befordring med offentligt transportmiddel
Gaver
Kurser
Mobilt bredbånd 249 249 249
Repræsentation excl. gaver
Telefon 330 330 330

Borgmesterforvaltningen