Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Tina Bue Jensen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 224.425,55*

Børn- og Ungeudvalget (Pgr. 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

Formand 

 

Beredskabskommissionen

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Odense Kommunes Handicapråd

   
Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S    

I alt vederlag

 

 224.425,55


* Det højere vederlag skyldes, at Tina Bue Jensen er formand for §-18 udvalget.

 

Borgmesterforvaltningen