Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Stina Willumsen har orlov i 2013 og varetager således ikke nedenstående poster i 2013.

Rådmand Stina Willumsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

600.643,08*

Børn- og Ungeudvalget

Formand 

 

Beredskabskommissionen

Medlem

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Formand 

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

 

KL-Toppolitisk årsmøde

Medlem

 

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

Medlem

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Medlem

 

Økonomiudvalget

Næstformand

 
Centerrådet for Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og omegn

Formand

 
Naturskolen Vigelsø

Medlem

 

I alt vederlag

 

600.643,08

* Det højere vederlag skyldes, at Stina Willumsen er rådmand.

Borgmesterforvaltningen