Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

 Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

 Byrådsmedlem Poul Falck deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune: 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

159.831,62*

By- og Kulturudvalget

Næstformand

 

Børn- og Ungeudvalget (Pgr. 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

Medlem

 

Grønt Råd

Medlem

 

Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Odense Bæredygtighedsråd

Medlem

 

Repræsentantskabet for Odense Lufthavn s.m.b.a.

Medlem

 

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Havn

Medlem

 
Generalforsamlingen Danske Havne

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
Valgt af KL    
Dansk Byplanlaboratoriums Repræsentantskab

Medlem

 

I alt vederlag

 

 159.831,62


* Det højere vederlag skyldes, at Poul Falck er medlem af §-18 udvalget.

Borgmesterforvaltningen