Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Pernille Bendixen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

155.102,45*

Børn- og Ungeudvalget

Medlem 

 

Kontaktudvalg Rosengård (dagtilbudsområdet)

Medlem

 

Kontaktudvalg Øst (skoleområdet)

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

 

Bestyrelsen for Vandcenter Syd A/S    

I alt vederlag

 

155.102,45

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

Borgmesterforvaltningen