Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Per Berga Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

141.831,62

By- og Kulturudvalget

Medlem 

 

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Havn

Næstformand

 

Udvalget for Boligområder og Tryg By

medlem

 
Valgt af KL    
KL´s Repræsentantskab

Medlem

 

I alt vederlag

 

141.831,62

 

 

Borgmesterforvaltningen