Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Olav Rabølle Nielsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 141.831,62

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem 

 
Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 

Kontaktudvalg Dalum (skoleområdet)

Medlem

 
Kontaktudvalg Dalum (dagtilbudsområdet)

Medlem

 
Kontaktudvalg for specialområdet

Medlem

 
Bestyrelsen for CSV-skolen

Medlem

 
Bestyrelsen for Hospice Fyn

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Børn- og Ungeudvalget (Pgr. 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

   
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse    
Kommunalpolitisk Topmøde    

I alt vederlag

 

141.831,62 

 

Borgmesterforvaltningen