Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Merete Østerbye deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter: 

 

 

I egenskab af: 

Byrådsmedlem er: 

Vederlag årligt (kr.) 

Byrådsmedlem i Odense Kommune 

 

141.831,62

Bestyrelsen for det Grønlandske hus i Odense

Medlem 

 
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter 

 

 

Odense Kommunes Handicapråd

 

 

Børn- og Ungeudvalget (Pgr. 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)

 

 

Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S

 

 

Bestyrelsen for Odense Havn    

I alt vederlag 

 

141.831,62

 

 

 

Borgmesterforvaltningen