Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Mark Grossmann deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter: 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

155.102,45*

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 
Kontaktudvalg Tarup (dagtilbudsområdet)

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Kontaktudvalg Dalum (skoleområdet)

Medlem

 

Kontaktudvalg Rosengård (skoleområdet)

Medlem

 
Udvalget for Boligområder og Tryg By

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

Odense Kommunes Bevillingsnævn

   

I alt vederlag

 

155.102,45

 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

Borgmesterforvaltningen