Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

 Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

 Byrådsmedlem Lars Havelund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter: 

 

 

 

I egenskab af: 

 

 

Byrådsmedlem er: 

 

 

Vederlag årligt (kr.) 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

135.102,45* 

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Kontaktudvalg Tarup (skoleområdet)

Medlem

 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Næstformand

50.000 

Kontaktudvalg Dalum (dagtilbudsområdet)

Medlem

 
Kontaktudvalg Øst (dagtilbudsområdet) Medlem  

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter 

 

 

Repræsentantskabet for Odense Lufthavn s.m.b.a.

 

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg    
Øvrige    
Renosams bestyrelse

Medlem

13.000

I alt vederlag 

 

198.102,45 

 

 

* Vederlagets størrelse skyldes tillæg for hjemmeboende børn og dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste.

Borgmesterforvaltningen