Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Rådmand Jane Jegind deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

600.643,08*

Beredskabskommissionen

Medlem 

  

Bestyrelsen for Danske Havne

Medlem

19.300

Kommunens styrelse
under krise eller krig

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Havn

Medlem

 

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Medlem 

 

Ældre- og Handicapudvalget

Formand

 

Økonomiudvalget

Medlem

 

Lokalkomiteén til En Af Os kampagnen

Medlem

 
Valgt af KL    
KLs repræsentantskab    

Medlem

Mødediæter

Valgt af KKR i Region Syddanmark    
Sundhedskoordinationsudvalget
i Region Syddanmark    

Næstformand

Mødediæter

Uddannelsesforum Syddanmark (praktikpladsforum og Sosu-dimensioneringsudvalget)

Formand

 
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter      
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S    
Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S    
Øvrige    
Repræsentantskabet Østifterne

Medlem

22.000

Obligationsejervalgt medlem af Foreningen Nykredits repræsentantskab        

Medlem 

22.000 + mødediæt   

 Regionsrådsmedlem Nykredit    

 Medlem

 Mødediæt

I alt vederlag

 

663.943,08

* Det højere vederlag skyldes, at Jane Jegind er rådmand.

 

Borgmesterforvaltningen