Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Helle Nielsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

121.831,62* 

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Formand

75.000 

Odense Kommunes Handicapråd

Næstformand

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

 

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
Bestyrelsen for Vandcenter Syd A/S    

I alt vederlag

 

196.831,62 

 
* Dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste.

Borgmesterforvaltningen