Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

 Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Dahir Jama Roobleh deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

155.102,45*

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

Medlem

 

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter  

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

 

Bestyrelsen for Vandcenter Syd A/S    

I alt vederlag

 

155.102,45


* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

Borgmesterforvaltningen