Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

600.643,08*

Økonomiudvalget

Medlem 

 

Børn- og Ungeudvalget

Formand

 
Beredskabskommisionen

Medlem

 
Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

 
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa- Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem

 
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg

Formand

 
Ungdomsskolebestyrelsen

Medlem

 
Bestyrelsen for Tarup Davinde I/S

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

 

Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

 

 

Kredsrådet Fyns Politi    

I alt vederlag

 

600.643,08

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

Borgmesterforvaltningen