Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Annette Blynel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter: 

 

 

I egenskab af: 

Byrådsmedlem er: 

Vederlag årligt (kr.)  

Byrådsmedlem i Odense Kommune 

 

141.831,62

Børn- og ungeudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 
Kontaktudvalg Tarup (dagtilbudsområdet)

Medlem

Kontaktudvalg Øst (dagtilbudsområdet)

Medlem

 
Kontaktudvalg Øst (skoleområdet)

Medlem

 
Udvalget for Boligområder og Tryg By

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter 

 

 

Folkeoplysningsudvalget    

I alt vederlag 

 

141.831,62

 

 

 

Borgmesterforvaltningen