Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

 Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Borgmester Anker Boye deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

825.939,22

Beredskabskommissionen

Formand 

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem 

0

Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand 

0

Kredsrådet Fyns Politi

Medlem 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

0

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

Formand

140.000

Odense Bæredygtighedsråd

Formand 

Bestyrelsen for Odense Havn

Formand

0

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 Formand

Økonomiudvalget

Formand 

0

Byhistorisk udvalg

Formand

0

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet

Medlem

0

Udvikling Fyn

Medlem

0

Odense Teater

 Medlem

 31.200

Regionale aktiviteter    
Borgmesterforum

Medlem

0

Kontaktudvalget

Medlem

0

Foreningen EU og int. samarb. Syddanmark

Medlem

0

Valgt af KL

   

KL´s bestyrelse

Medlem

61.359

KL´s formandskab

Medlem

 35.793

KL´s Repræsentantskab

Medlem

0

KKR Kommunekontaktudvalg i Region Syddanmark

Medlem

0

Kommunekredit

Medlem

69.816

KL Borgmestermøde

Medlem

0

Øvrige

 

 

Kombit A/S

Næstformand

50.000

Bestyrelsen for Bionaturgas Danmark A/S

Medlem

50.000

I alt vederlag

 

 1.264.107,22

 

 

Borgmesterforvaltningen