Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Byrådsmedlem Alex Ahrendtsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune:

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

141.831,62

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

Bestyrelsen for Vandcenter Syd A/S

Næstformand

 50.000

Ældre- og Handicapudvalget

Næstformand

 

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Medlem

 
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Havn

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 

 

I alt vederlag

 

191.831,62

 

 

Borgmesterforvaltningen