Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Tommy Hummelmose deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Tommy Hummelmose deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

 

2020

 I egenskab af Funktion  Vederlag årligt (kr.) 
Odense Byråd
Medlem *180.770,34
Beskæftigelses- og Socialudvalget  Medlem   
 Stedfortræderposter:    
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 Odense kommunes Bevillingsnævn    
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemningen og kommunale valg    
 I alt vederlag    *180.770,34

* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

 

 

2019

 I egenskab af Funktion  Vederlag årligt (kr.) 
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   *177.357,03
Beskæftigelses- og Socialudvalget  Medlem   
Verdensmål Udvalget  Medlem   
 Stedfortræderposter:    
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 Odense kommunes Bevillingsnævn (Medlem 13/11 2019 - 16/2 2020)    
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemningen og kommunale valg    
 I alt vederlag    *177.357,03

* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

 

 

2018

 I egenskab af Funktion  Vederlag årligt (kr.) 
 Byrådsmedlem i Odense Kommune   *173.579,79 
Beskæftigelses- og Socialudvalget  Medlem   
Verdensmål Udvalget  Medlem   
 Stedfortræderposter:    
 Kommunalpolitisk Topmøde    
 Odense kommunes Bevillingsnævn    
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemningen og kommunale valg    
 I alt vederlag    *173.579,79

* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.


Borgmesterforvaltningen