Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Tim Vermund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014 .

Byrådsmedlem Tim Vermund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*313.052,43


Børn- og Ungeudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem 50.000

Stedfortræderposter


KL's repræsentantskab
     

Kommunens styrelse under krise eller krig
     

Kredsrådet Fyns Politi
     

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg


Valgt af KL

     

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 Stedfortræder for borgmesteren    
I alt vederlag
363.052,43

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2019


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

*308.839,44

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem

50.000


Stedfortræderposter:

KL's repræsentantskab

Kommunens styrelse under krise eller krig


Kredsrådet Fyns Politi

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg
Valgt af KL:
   
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 Stedfortræder for borgmesteren  


I alt vederlag

*358.839,44

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

 

2018


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

*301.594,93

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem
 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem
 
50.000


Stedfortræderposter:

KL's repræsentantskab

Kommunens styrelse under krise eller krig


Kredsrådet Fyns Politi
   

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg
   


I alt vederlag

*351.594,93

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

 

2017

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

206.905,55*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

I alt vederlag

256.905,55

 * Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.


 

 

2016

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

182.788,72*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

I alt vederlag

232.788,72

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

2015

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

181.102,50*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

I alt vederlag

231.102,50

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

178.524,00*

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse    
Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S    

I alt vederlag

 

228.524,00 


* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 Borgmesterforvaltningen