Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Tim Vermund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014 .

Se udvalgsposter mv. for Tim Vermund herunder.

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Udpeget af byrådet

   
Rådmand   898.322
Økonomiudvalget Medlem  
Klima- og Miljøudvalget Formand  
Kommunens styrelse under krise eller krig Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Verdensmålsrådet Medlem  
 

Stedfortræderposter

   
Fjernvarme Fyn Holding A/S, bestyrelsen for    
Kredsrådet Fyns Politi    
KL's repræsentantskab    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg    
I alt vederlag    898.322
 

 

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*319.126,10

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Medlem 50.000
KL's repræsentantskab Stedfortræder  
Kommunens styrelse under krise eller krig Stedfortræder  
Kredsrådet Fyns Politi Stedfortræder  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Stedfortræder  

Valgt af KL

 
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark Stedfortræder for borgmesteren  
I alt vederlag 369.126,10

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

*313.052,43

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Medlem 50.000
KL's repræsentantskab Stedfortræder  
Kommunens styrelse under krise eller krig Stedfortræder  
Kredsrådet Fyns Politi Stedfortræder  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Stedfortræder  

Valgt af KL

 
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark Stedfortræder for borgmesteren  
I alt vederlag 363.052,43

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2019

I egenskab af:

Funktion:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

*308.839,44

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Medlem 50.000

KL's repræsentantskab

Stedfortræder

Kommunens styrelse under krise eller krig

Stedfortræder
Kredsrådet Fyns Politi Stedfortræder
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Stedfortræder
Valgt af KL:
KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark Stedfortræder for borgmesteren

I alt vederlag

*358.839,44

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2018

I egenskab af:

Funktion:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

*301.594,93

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Medlem 50.000

KL's repræsentantskab

Stedfortræder

Kommunens styrelse under krise eller krig

Stedfortræder
Kredsrådet Fyns Politi Stedfortræder
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Stedfortræder

I alt vederlag

*351.594,93

* Det højere vederlag skyldes, at Tim Vermund er 1. viceborgmester samt tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2017

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

206.905,55*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Stedfortræder

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

Stedfortræder

I alt vederlag

256.905,55

 * Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2016

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

182.788,72*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Stedfortræder

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

Stedfortræder

I alt vederlag

232.788,72

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2015

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

181.102,50*

Beskæftigelses- og socialudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Stedfortræder

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S

Stedfortræder

I alt vederlag

231.102,50

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

178.524,00*

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

Medlem

50.000

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S Stedfortræder

I alt vederlag

228.524,00 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn under 10 år.

Borgmesterforvaltningen