Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem (rådmand)


Børn- og Ungeudvalget

Formand
*864.791,79

Økonomiudvalget

Næstformand

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
Medlem     

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg


NæstformandBestyrelsen for Odense Bys Kunstfond
Medlem     

Bestyrelsen for Odense Teater

Medlem 32.500

Stedfortræderposter


Ingen stedfortræderposter

Øvrige


Red Barnet, Odense

Formand

I alt vederlag

897.291,79

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.

 

 

2019

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    
 Børn- og Ungeudvalget  Formand  *846.730,53
 Økonomiudvalget  Næstformand  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
 Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Næstformand  
 Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond  Medlem  
 Udvalget for borgerinddragelse  Medlem  
 Bestyrelsen for Odense Teater  Medlem  32.500
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 Øvrige    
 Red Barnet, Odense  Formand  
I alt vederlag    *879.230,53

2018ny

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    
 Børn- og Ungeudvalget  Formand *827.204,49
 Økonomiudvalget  Næstformand  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
 Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Næstformand  
 Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond  Medlem  
 Udvalget for borgerinddragelse  Medlem  
 Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 Øvrige    
 Red Barnet, Odense  Formand  
I alt vederlag   *827.204,49

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.

 

2017

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

817.068,96*

 

Børn- og Ungeudvalget

 

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Medlem

 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 

Medlem

 

Økonomiudvalget

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

P.t. ingen stedfortræderposter

Øvrige

Red Barnet, Odense Formand

 

I alt vederlag

 

 

817.068,96

 

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.


 

 

2016

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

610.628,04*

 

Børn- og Ungeudvalget

 

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Medlem

 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
 Medlem  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 

Medlem

 

Økonomiudvalget

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

P.t. ingen stedfortræderposter

Øvrige
Bestyrelsen for Odense Teater

 

Formand

 

 

93.600

 

 Red Barnet, Odense  Formand  

 

I alt vederlag

 

 

704.228,04

 

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.

 

2015

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

605.804,04*

 

Børn- og Ungeudvalget

 

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Beredskabskommissionen

 

Medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Medlem

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

 

Medlem

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 

Medlem

 

Økonomiudvalget

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

P.t. ingen stedfortræderposter

Øvrige    
Bestyrelsen for Odense Teater

 

Formand

 

 

93.600

 

 

I alt vederlag

 

 

699.404,04

 

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.

 

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

603.087

Børn- og Ungeudvalget

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 
Beredskabskommissionen

Medlem

 
Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

 
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

 
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem

 
Økonomiudvalget

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
 Bestyrelsen for Odense Teater

 Formand

 93.600

I alt vederlag

 

699.404,04

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.

Borgmesterforvaltningen