Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem (Rådmand)    
 Ældre- og Handicapudvalget  Formand  *864.791,79
 Økonomiudvalget  Medlem  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
 Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Odense Kommunes Handicapråd  Medlem  
 Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond  Medlem  
 Bestyrelsen for Brandts  Medlem 30.000
 Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense    
 Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for  Medlem  
Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 Valgt af KL    
 KL's Repræsentantskab  Medlem  Mødediæter
 KKR  Medlem  Mødediæter
 Suppleant i det europæiske Regionsudvalg  Medlem  
 Øvrige    
 Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus  Medlem  
 Bestyrelsen for Hospice Fyn  Medlem  
 I alt vederlag    *894.791,79

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

 

 

2019

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem I Odense Kommune    
 Ældre- og Handicapudvalget  Formand  *846.730,53
 Økonomiudvalget  Medlem  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
 Sundhedsudvalget  Medlem  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Odense Kommunes Handicapråd  Medlem  
 Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond  Medlem  
 Bestyrelsen for Brandts  Medlem 30.000
 Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense  Medlem  
Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 Valgt af KL    
 KL's Repræsentantskab  Medlem  Mødediæter
 KKR  Medlem  Mødediæter
 Suppleant i det europæiske Regionsudvalg  Medlem  
 Øvrige    
 Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus  Medlem  
 Bestyrelsen for Hospice Fyn  Medlem  
 I alt vederlag    *876.730,53

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

 

 

2018

 Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
 Byrådsmedlem i Odense Kommune    
 Ældre- og Handicapudvalget  Formand  *827.294,49
 Økonomiudvalget  Medlem  
 Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
 Sundhedsudvalget  Medlem  
 Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
 Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
 Odense Kommunes Handicapråd  Medlem  
 Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond  Medlem  
 Bestyrelsen for Brandts  Medlem 30.000
 Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense  Medlem  
Stedfortræderposter    
 Ingen stedfortræderposter    
 Valgt af KL    
 KL's Repræsentantskab  Medlem  Mødediæter
 KKR  Medlem  Mødediæter
 Øvrige    
Vækstforum  Medlem  
 I alt vederlag    *857.204,49

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

Borgmesterforvaltningen