Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

Rådmand Søren Windell deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2020, 2019 og 2018.

 

2020

Medlem af

Funktion

Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem (rådmand)


Ældre- og Handicapudvalget

Formand
*864.791,79

Økonomiudvalget

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

MedlemKommunalpolitisk Topmøde
 Medlem    

Odense Kommunes Handicapråd
     

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

Medlem

Bestyrelsen for Brandts

Medlem
30.000

Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense
     

Odense Gråbrødre Kloster, bestyrelsen for

 Medlem    

Stedfortræderposter


Ingen stedfortræderposter

Valgt af KL

     

KL´s Repræsentantskab
 Medlem   Mødediæter

KKR
 Medlem    Mødediæter

Suppleant i det europæiske Regionsudvalg
 Medlem    

Øvrige


Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus

Medlem

Bestyrelsen for Hospice Fyn 
Medlem     

I alt vederlag

894.791,79

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

 

 

2019

 

I egenskab af:

 

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)
 
Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 

Ældre- og Handicapudvalget

 
Formand

*846.730,53


Økonomiudvalget

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Sundhedsudvalget

Medlem

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg
Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

 
Medlem
 
 

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

Medlem
Bestyrelsen for Brandts Medlem 30.000

Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense

Medlem
Stedfortræderposter
   
 Ingen stedfortræderposter    
Valgt af KL

KL´s Repræsentantskab

Medlem

Mødediæter
KKR
Medlem Mødediæter
Suppleant i det europæiske Regionsudvalg 
Medlem   
Øvrige
Bestyrelsen for Nordatlantisk Hus Medlem
Bestyrelsen for Hospice Fyn 
Medlem   

I alt vederlag


*876.730,53

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.

 

 

2018

  

I egenskab af:

  

Funktion:

 
 
Vederlag årligt (kr.)
 
Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 
 

Ældre- og Handicapudvalget

 
Formand
 

*827.204,49


Økonomiudvalget

Medlem
 

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem
 

Sundhedsudvalget

Medlem
 

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg
Medlem  

Kommunalpolitisk Topmøde

 
Medlem
 
 
 

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem
 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond
 
Medlem
 
Bestyrelsen for Brandts Medlem   30.000

Bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense

Medlem
 
Valgt af KL
   
 

KL´s Repræsentantskab

Medlem

 Mødediæter
KKR 
 Medlem  Mødediæter
Øvrige
   
Vækstforum
 Medlem  

I alt vederlag

 
*857.204,49

* Det højere vederlag skyldes, at Søren Windell er rådmand.


Borgmesterforvaltningen