Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Søren Freiesleben deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for 2019.

Søren Freiesleben deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for 2019.

 

2019


I egenskab af:


Funktion:


Vederlag årligt (kr.)


Byrådsmedlem i Odense Kommune

200.419,56

By- og Kulturudvalget

Medlem

 

Grønt Råd

Medlem 


Verdensmål Udvalget

Medlem


Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)

Medlem


Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem


Stedfortræderposter:

 


Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse


I alt vederlag

 

 

200.419,56

 

 
Opdateret 06-09-2019

Borgmesterforvaltningen