Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Søren Freiesleben deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 og 2019.

Se udvalgsposter mv. for Søren Freiesleben herunder.

 

2024

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 126.209
 

Udpeget af byrådet

   
 By- og Kulturudvalget Medlem  81.612

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Odense Kommunes Handicapråd    
Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg)    
I alt vederlag   207.821

 

 


2023

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 123.846
 

Udpeget af byrådet

   
 By- og Kulturudvalget Medlem  79.889

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Odense Kommunes Handicapråd    
Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg)    
I alt vederlag   203.735

 

 

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 120.198
 

Udpeget af byrådet

   
 By- og Kulturudvalget Medlem  77.714

Stedfortræderposter

   
Kommunalpolitisk Topmøde    
Odense Kommunes Handicapråd    
Udvalget for frivillighed og civilsamfund (§ 17, stk. 4-udvalg)    
I alt vederlag   197.912

 

 

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

207.031,79

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Grønt Råd Medlem  
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Formand 20.000
Kommunalpolitisk Topmøde  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder  
I alt vederlag 227.031,79

 

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Grønt Råd Medlem  
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Formand 7.311,84
Kommunalpolitisk Topmøde  
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder  
I alt vederlag 210.376,41

 

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 64.580,19
By- og Kulturudvalget Medlem
Grønt Råd Medlem
Verdensmål Udvalget Medlem
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse Stedfortræder
I alt vederlag 64.580,19

Borgmesterforvaltningen