Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Læs her om Roya Moores bestyrelsesposter og udvalgsarbejde.

Se udvalgsposter mv. for Roya Moore herunder.

 

2022

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 120.198
 

Udpeget af byrådet

   
 Ældre- og Handicapudvalget Medlem 77.714
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
 I alt vederlag   197.912

 

 

2019

I egenskab af:

Funktion:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

26.722,61

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Medlem

Stedfortræderposter:
Odense Kommunes Handicapråd

I alt vederlag

26.722,61

Borgmesterforvaltningen